Lingvistika-Bohemistika.aktualne
 

  tady na FF UK všude

Lingvistika

Bohemistika

Stránky se studijními materiály nejen pro studenty lingvistiky, fonetiky a bohemistiky na FF UK

bohemistika.xf.cz
lingvistika.zde.cz
 

novinky

Úvod

Lingvistika

Fonetika

Český jazyk

Česká literatura

Email
správci

ÚLUG

ÚČJTK
KČL

-10|LUPA|+10

 
 
 
 

Čistička
textů HADR

soubor maker pro MS Word

výkonný nástroj pro vytváření formálně čistých dokumentů

opraví např. následující:

• nesprávná základní interpunkce

• pomlčky, spojovníky, uvozovky

• nesprávně odsazené první řádky odstavců

• jedno-písmenné spojky a před-ložky na konci řádek

• dělení slov – kombinace automatického a ručního dělení vám dovolí zasáhnout do nevhodně rozděleného slova, navíc kontrola následných dělení
 

Jednoduchá instalace, uživatelsky přívětivé prostředí – přístup ke všem makrům přímo z panelu nástrojů.
 

Ideální při finálních úpravách písemných prací!
 
 

VÍCE
informací

HADR
čistička